Connect with us

Yuutubiin Doolaara Miiliyoona Dhibba 1 Fi Miiliyoona 70 Adabame

News

Yuutubiin Doolaara Miiliyoona Dhibba 1 Fi Miiliyoona 70 Adabame

Yuutubiin Doolaara Miiliyoona Dhibba 1 Fi Miiliyoona 70 Adabame

Yuutubiin ragaa dhuunfaa daa’imaan umurii 13 gadi ta’an eeyyama maatii isaanii male walitti qabuu isaatiin Dhaabbanni To’annoo Daldalaa Ameerikaa doolaara miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 70 adabame.

Yuutubiin ragaa dhuunfaa daa’imaaniirratti kan xiyyeeffate beeksiisoota addaddaaf oolcheera jechuun kan himatame.

Dhaabbanni To’annoo Daldalaa federaala Ameerikaa Yuutubiin mirga ragaa dhuunfaa daa’imannii cabseera jedhe.

Abbaa qabeenyaa Yuutubii kan ta’e Googiliin beeksisaawwaan Yuutubiin hojjete daa’imaan irratti kan xiyyeeffate miti jedheera.

Yuutubiin beeksiisa mata duree “yuutubiin guddattoota waggaa 6 hanga 11 jiraaniif“ jedhu hojjeteera.

Kanaaf doolaara miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 36 dhaabbata to’annoo federaalaaf akkasumas doolaara miiliyoona 34 ammoo magaalaa Niwuyoorkiif akka kaffaluu murtaa’eera.

Dhaabbatichis hojii akka kanaarra akka of qusatu ibseera.

maddi:- BBC

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top