Connect with us

Yaa’iin mana marii Tigray waa’ee maaliit?

News

Yaa’iin mana marii Tigray waa’ee maaliit?

Manni Maree Naannoo Tigraay yaa’iisaa gaggeessaa jira

Finfinnee, Onkololeessa 10,2011(FBC) – Manni Maree Naannoo Tigraay yaa’ii idilee 13ffaa bara hojii 5ffaasaa har’a eegaleera.

Manni marichaa Fulbaana 7,2011 kaasee dhimmoota addaddaarratti mari’atamaa kan ture yammuu ta’u, har’ammoo yaa’icha idileedhan eegaleera.

Yaa’ichaanis qabo yaa’in yaa’ii idilee 12ffaa ni ragga’a jedhameet eegama.

Dabalataan karoora hoji raawwachiistuu ajandaadhan qabateera.

Karoora Mana Murtii Olaanaa fi Oodiitara Olaanaa ajandaadhan qabachuun isaas eerameera.

Dhimmi murtii lafaa gandoota baadiyyaa, taayitaa fi galmeessi abbaa alangee, kenniinsi eeyyamaa fi bulchiinsi, akkasumas labsiiwwanii fi dambootarratti mari’atee ni raggaasisaan eegama.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top