Connect with us

Balaa koonkolaataan lubbuun namoota 6 darbe

News

Balaa koonkolaataan lubbuun namoota 6 darbe

Balaa Konkolaataan maatii tokko keessaa lubbuun  namoota 6 darbe

Finfinnee, Sadaasa 13, 2012 (FBC) – Naannoo Kibbaa godina Kanbaataa Xambaaroo Aanaa Hadaroo Xunxootti balaa konkolaataa ga’een maatii tokko keessaa lubbuun  namoota 6 darbuu poolisiin godinichaa beeksise.

Hogganaan  qajeelcha poolisii godinichaa Komaandar Maatiiwoos Adagoo akka ibsanitti, guyyaa kaleessaa barii 12 irratti naannoo Aanaa Hadaroo Xunxoo iddoo naannooftuu Leeshoo jedmutti balaan kun mudachuu isaa himaniiru. Konkolaataan fe’umsaa Dooyooganaa gara Arakaa imalaa ture Baajaajii dubartii ulfa fe’ee gara buufata fayyaa deemaa jiru waliin waliiti bu’uun miidhaa kana geessisuu isaa ibsaniiru.

Balaa kanaan namoonni lubbuun darban miseensa maatii tokkoo ta’uu eeranii, Reeffii maatii kanneenii firoottan isaanii bira ga’ee jira jedhan.

Miseensa maatii kanneenii keessa namni miidhaa cimaan irra ga’e tokko ammoo Hospitaala Baduubootti yaallamaa jiraachuus dubbataniiru.

Konkolaachisaan miidhaa kana geessise too’annoo jala ooluun qoratamaa jira jedhan Komaadar.

Ka’umsi balichaa ammaaf beekkamuu baatus rooba cimaa roobaa tureen kan walbatu ta’uu mala jedhan.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top